ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА СВАКОДНЕВНИ ПРИЈЕМ УЧЕНИКА ИЗ ПРВОГ ЦИКЛУСА У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ТОКОМ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА

nikolaj velimirovic

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА

1. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска покрива уста и нос, дезинфекује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене баријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације са запосленима у школи коју су задужени за прихват ученика.

2. Родитељи и други законски заступници, при довођењу деце или одласку из установе, ЗАДРЖАВАЈУ МЕЂУСОБНУ УДАЉЕНОСТ ОД 2 МЕТРА.
3. Када год је то могуће, родитељи не треба да долазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете).
4. Родитељи могу доводити децу у продужени боравак радним даном најраније у 7,30, а по ученике могу доћи најкасније у 16,30 часова. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба за сваки наредни дан унапред обавесте држурног наставника на прихвату ученика.
5. Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.
6. Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом, која ће бити само за њихове потребе током боравка у школи.
7. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк, у складу са потребама и навикама деце.