Оснаживање младих кроз школску - вршњачку медијацију

Објављено

- [.pdf] - Здравствене препоруке


У складу са здравственим препорукама обавештавамо Вас да наша школа:

- редовно одржава школски простор;
- проветрава учионице, чисти дворишта и учионице и редовно се празне корпе за отпатке;
- перу се и дезинфикују подови, зидови, врата и површина клупа;
- редовно се снабдевају течним сапуном тоалети и учионице;
- подстичу се ученици на прање руку;
- препоручује се ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;
- не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;
- употребљаване папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
- планирани су часови одељенског старешине у свим разредима посвећени одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
- препоручујемо родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења; - планиране су активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
- у оквиру наставних и ваннаставних активности планиране су у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања. Надамо се да ће лична одговорност сваког појединца ограничити ширење вируса, јер смо то дужни себи, али и другима око нас.
Бити превентиван и забринут није слабост већ одговорност!