likovno
Ликовна секција

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи.

Learn more
математика
Математичка секција

Секција је покушај да се кроз занимљива предавања, радионице, игре и квизове математика представи на један занимљив начин.

Learn more
nastava u prirodi
Настава у природи

Поред тога што у природи непосредно уочавају њену лепоту, разноврсност и богатство звукова и мириса, деца уче да је више поштују, чувају и негују.

Learn more