Владислав Клачар
Професор ра
Снежана Лазић Матић
Професор разредне наставе
Весна Павловић
Секретар
Зорица Ђорђић
Административно-финансијски радник
Катарина Крстајић Митровић
Професор физичког васпитања
Јулијана Терзић
Професор физике
Драган Станојевић
Вероучитељ
Данијела Ђурђевић
Професор српског језика и књижевности
Бојана Вукотић
Професор немачког језика
Биљана Недић
Професор енглеског језика