Продајни вашар

Предузимљивост петака: њихов предлог уз подршку наставнице енглеског језика Јелене Јонић лако је реализован. Продајни вашар успешан- хвала мамама, бакама и осталим учесницима што су подржали децу. Свако одељење ће зарађен новац потрошити у договору са одељењским старешинама.