РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

Продужени боравак је посебно организована комбинована група у наменским просторијама школе са стручном бригом о деци пре и после редовних часова наставе, а подразумева безбедан и осмишљен боравак ученика првог и другог разреда у школи, у време када су родитељи на свом послу.

Продужени боравак у школској 2015/16. години радиће по утврђеном распореду од 8,00 до 18,00 часова.
За ученике првог разреда задужена је учитељица Слађана Срећковић а за ученике другог разреда учитељица Даница Бирчанин.
По плану ће се реализовати активности самосталног рада ученика, слободног времена и слободних активности.
Број ученика у продуженом боравку се из године у годину повећава, а у овој години сагласност је дало укупно73 родитеља:

Наглашавамо да је 80 родитеља ученка првог и другог разреда дало сагасност да деца бораве у продуженом боравку. Број јесте велики, али нису сва деца „сталнодолазећа“ те се овакав укупан број може прихватити.

Разред Број ученика Учитељ
Први 55 Слађана Срећковић
Други 25 Даница Бирчанин
Укупно 80

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

 

Време Врста активности
8,00-9,00 Прихватање ученика
9,00-10,30 Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, утврђивање
10,30-11,45 Слободне активности
10,30-11,45 Слободно време и испраћај ученика на редовну наставу

 

Време Врста активности
11,30-12,30 Прихватање ученика
12,30-13, 45 Израда домаћих задатака, самостални рад ученика, утврђивање
13,45- 15,15 Слободне активности
15,30-18,00 Слободно време и испраћај ученика на редовну наставу