Category Archives: Ликовна секција

likovno
Ликовна секција

Задатак секције је да развија способност ученика за опажање облика, величина, боја и положаја облика у природи.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed