Владислав Клачар
Професор ра
Снежана Лазић Матић
Професор разредне наставе
Јелена Павловић
Професор разредне наставе
Биљана Гавриловић
Професор разредне наставе
Живана Остојић
Професор разредне наставе
Иванка Мирјанић
Професор разредне наставе
Љубица Видић
Професор разредне наставе
Татјана Девић
Професор разредне наставе
Јелена Марјановић
Професор разредне наставе
Јасмина Максимовић
Професор разредне наставе