Запослени

Стручно усавршавање запослених део је нашег напора да, као организација која учи, остварујемо мисију и визију наше установе. У складу са тим, стручно усавршавање је од самог почетка усмерено на постављене циљеве развоја наше установе и подршку континуираном професионалном развоју запослених.

  • Одлично познају свој наставни предмет
  • Наставници су поштени и држе до свог интегритета
  • Осавремењују своја знања и вештине
  • Граде позитивне професионалне односе и сарађују са колегама и родитељима у најбољем интересу својих ученика.

Управа и администрација

http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Директор школе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Административно-финансијски радник
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Шеф рачуноводства

Предметна настава

http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор физичког васпитања
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор физике
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор српског језика и књижевности
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор немачког језика
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор енглеског језика
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор енглеског језика
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор математике
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор физике
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор историје
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор технике и технологије
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор биологије
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор локовне културе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор технике и технологије
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор енглеског језика
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор математике
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор физичког васпитања
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор информатике
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Библиотекар

Разредна настава

http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор ра
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе
http://osvladikanikolaj.edu.rs/wp-content/uploads/woocommerce-placeholder.png
Професор разредне наставе