Запослени

Стручно усавршавање запослених део је нашег напора да, као организација која учи, остварујемо мисију и визију наше установе. У складу са тим, стручно усавршавање је од самог почетка усмерено на постављене циљеве развоја наше установе и подршку континуираном професионалном развоју запослених.

  • Одлично познају свој наставни предмет
  • Наставници су поштени и држе до свог интегритета
  • Осавремењују своја знања и вештине
  • Граде позитивне професионалне односе и сарађују са колегама и родитељима у најбољем интересу својих ученика.
Професор математике
Професор физике
Професор историје
Професор технике и технологије
Професор биологије
Професор локовне културе
Професор математике
Професор српског језика

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed