Полагање завршног испита

Ученик је дужан да на испиту поступа по упутствима дежурног наставника ( у случају да ученик не поштује упутства дата од стране дежурног наставника, биће удаљен са испита). На испиту НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ( коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит)

Полагање завршног испита обавиће се у следећим терминима:
– решавање теста из српског језика: 17. јуна од 9 до 11 часова,
– решавање теста из математике: 18. јуна од 9 до 11 часова,
– решавање комбинованог теста: 19. јуна од 9 до 11 часова,

►Основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 23. јуна до 8 часова,
►Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама: 23. јуна од 8 до 15 часова,
►Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама: 24. јуна од 8 до 16 часова,
►Објављивање коначних резултата завршног испита: 28. јуна дo 8 часова,
►Ученици листе жеља подносе у матичним основним школама 29. и 30. јуна од 8 до 15 часова. Листе жеља биће објављене 4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, а објављивање званичне листе жеља биће 5. јула до 12 часова,
►Званични резултати биће објављени 7. јула,
►Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњој школи у коју су распоређени 8. и 9. јула од 8 до 15 часова.

Tags