Локација

Контакт информације:

Директор: Предраг Гојковић

Улица: Сувоборска 48, 14000 Ваљево

Телефони:
     -Директор: 014/ 221-281
     -Секретар: 014/ 222-279

Фах: 014/ 221-281

Имејлови:
     - Секретар: vnvva@open.telekom.rs;
     - Педагог: pedagogvnv@gmail.com;
     - Библиотека: bibliotekavnv@yahoo.com