Јавне набавке

- [.pdf] - Одлука о додели уговора – уље за ложење 3/2019.
- [.pdf] - Одлука о додели уговора – превоз 4/2019

- [.pdf] - Позив за подношење понуде – превоз 4/2019
- [.doc] - Конкурсна документација – превоз 4/2019

- [.pdf] - Позив за подношење понуде – уље за ложење 3/2019
- [.docx] - Конкурсна документација – уље за ложење 3/2019

- [.pdf] - Одлука о додели уговора - превоз ученика 2/2019.
- [.pdf] - Одлука о додели уговора – екскурзија 1/2019

- [.pdf] - Позив за подношење понуде – екскурзија 1/2019
- [.docx] - Конкурсна документација - екскурзија 1/2019
- [.pdf] - Позив за подношење понуде – превоз ученика 2/2019
- [.docx] - Конкурсна документација – превоз ученика 2/2019

- [.pdf] - Одлука о додели уговора- настава у природи 2018
- [.pdf] - Позив за подношење понуде - настава у природи 2018
- [.docx] - Конкурсна документација – настава у природи 2018

- [.pdf] - Одлука о додели уговора – превоз 4/2018
- [.pdf] - Позив за подношенје понуде 4/2018
- [.doc] - Конкурсна документација 4/2018

- [.pdf] - Одлука о додели уговора – мазут 3/2018
- [.pdf] - Позив за подношенје понуде - мазут 3/2018
- [.doc] - Конкурсна документација - мазут 3/2018

- [.pdf] - Одлука о додели уговора - екскурзија 2018
- [.pdf] - Одлука о додели уговора - превоз 2018

- [.doc] - Конкурсна документација превоз 2018
- [.pdf] - Позив за подношење понуде - превоз 2018

- [.pdf] - Конкурсна документација екс 2018
- [.pdf] - Позив за подношење понуде - екскурзија 2018

- [.pdf] - Одлука о додели уговора 5/2017
- [.pdf] - Позив за подношење понуде 5/2017
- [.docx] - Конкурсна документација 5/2017

- [.pdf] - Одлука о додели уговора 4/2017
- [.pdf] - Позив за подношење понуде 4/2017
- [.doc] - Конкурсна документација 4/2017

- [.pdf] - Одлука о додели уговора 3/2017
- [.pdf] - Позив за подношење понуде 3/2017
- [.doc] - Конкурсна документација 3/2017

- [.pdf] - Одлука о додели уговора 2/2017
- [.pdf] - Позив за подношење понуде 2/2017
- [.doc] - Конкурсна документација 2/2017

- [.pdf] - Одлука о додели уговора 1/2017
- [.pdf] - Poziv za podnošenje ponude 1/2017
- [.docx] - Konkursna dokumentacija 1/2017
- [.doc] - Izmena konkursne dokumentacije 1/2017

- [.pdf] - Обавештење о закљученом уговору 3/2016
- [.docx] - Одлука о додели уговора 3/2016
- [.docx] - Конкурсна документација 3/2016
- [.pdf] - Позив за подношење понуде 3/2014

- [.docx] - Одлука о додели уговора2/2016
- [.pdf] - Позив за подншење понуда 2/2016
- [.doc] - Конкурсна документација 2/2016
- [.docx] - Одлука о додели уговора 1/2016
- [.docx] - Конкурсна документација 2016
- [.pdf] - Позив за подношење понуда 2016
- [.doc] - Правилник о поступцима јавне набавке